………………………………..Nieuws week 2
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws
.
.
.
Nieuws week 3 (maandag 16 t/m zaterdag 21 januari 2023)
 
Bij dit eerste nieuws in 2023 ook onze wens voor een gezond en voorspoedig jaar voor allen die geïnteresseerd zijn in en meeleven met onze inzet om via ‘een steuntje in de rug’ te helpen daar waar dat nodig en mogelijk is
 
ANBI – verantwoording
De ANBI-verantwoording voor onze inzet in 2022 treft u aan op de website bij: “informatie “ – ANBI informatie 2022”” .
Ieder die ons financieel steunde hebben wij inmiddels daarvoor bedankt.
 
Bijzonder brood in Kenia.
Begin 2022 maakte de CKS via een donatie aan de Nederlandse stichting Melania de start mogelijk van een broodbakkerij project in Guba (west Kenia)
De groep vrouwen die dit project heeft geïnitieerd bestaat uit 27 weduwen. Zij hebben allen hun man verloren aan hiv/aids. Veel van de vrouwen zijn zelf ook hiv-positief. De vrouwen hebben geen werk en nauwelijks inkomen. De vrouwen worden gediscrimineerd omdat ze geen man hebben die hen
financieel steunt, en omdat ze hiv-positief zijn. De inwoners van het dorp zien de
vrouwen als een last voor de gemeenschap. De vrouwen hebben besloten het heft in
eigen handen te nemen en een zogenaamde zelfhelpgroep opgericht, met
de naam Nyiso Hera Development Group (NHDG). Nyiso Hera betekent ‘Laat de
liefde zien’.
Bij de start van het project waren er de nodige problemen. Die zijn overwonnen en afgelopen week ontvingen wij het volgende positieve en verrassende voortgangsbericht.
Klik hier voor het voortgangsbericht. Neem er kennis van door het voortgangsbericht te openen via aanklikken.
Als te lezen een positief en verrassend bericht. Naast het geslaagd afgeronde project met de Cees zeep (ook in Kenia via de stichting Melania). Nu een vervolgproject met Cees brood. Hoe mooi en verrassend kan steunverlening zijn.
Bijzonder vooral de naam die de vrouwen aan hun brood gegeven hebben:
‘Nyiso Hera (‘laat de liefde zien’) Cees Bread’ - met als aanvulling het motto: ‘The living bread of Cees Kant’.
Dit resultaat is een mooie start van 2023. Een stimulans om door te gaan met onze specifieke ’steuntje in de rug” steunverlening.
 
Kees Kant
Namens het bestuur van de CKS- Cees Kant in gedachte -

Laatst bijgewerkt - 20-05-16
.
.
Stacks Image 10041
.
,Interview Kees kant “het bankje”
n
n

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.