Donaties
Stacks Image 1390
Donaties.

Donaties zijn van harte welkom.
Het rekening nummer van de stichting is:
NL95 SNSB 0922 7763 26
Tenaamstelling: Cees Kant Stichting te Arnhem


De “Cees Kant Stichting” kent geen kosten !!. Dit betekent dat de donaties volledig benut worden om Bij de uitvoering van de projecten wordt er voor gewaakt dat ook de organisaties waarmee wordt samengewerkt geen of slechts minimale kosten kennen.
 • Een eenmalige gift wordt zeer op prijs gesteld.
 • Een langduriger ondersteuning is mogelijk via een periodieke gift.
 • Het jaarlijks te doneren bedrag is bij de periodieke gift zonder drempel fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is een ondersteuning voor minimaal vijf jaar.
  • Wij faciliteren overeenkomsten periodieke gift voor bedragen vanaf € 5,--/maand (€ 60,--/jaar).
  • Als u ons per email (bestuur@ceeskantstichting.nl) of per telefoon (06 – 53187436) laat weten te kiezen voor een periodieke gift, regelen wij in overleg met u de overeenkomst.
  • Jaarlijks informeren wij u daarna over het gedoneerde bedrag ten behoeve van uw belastingaangifte.
  • Uw voordeel is afhankelijk van uw belastbaar inkomen (van minimaal 36,5, via 42 tot 52 % - voor een leeftijd hoger dan de AOW-leeftijd -respectievelijk 18,6, 24,1, 42 en 52 %).
De inhoud van de regeling periodieke gift kunt u inzien op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/

Het bestuur zet zich actief in om degenen die de stichting steunen te informeren over de activiteiten van de “Cees Kant Stichting”. Het wekelijkse nieuws op de website is daar een voorbeeld van.
Bij specifiek nieuws wordt er aan belangstellenden - waarvan wij over het emailadres beschikken - ook directe informatie per email verstrekt.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.- Cees Kant in gedachte -